Home

Amsterdam Zuidoost is een bruisend, dynamisch stadsdeel waar meer dan 130 nationaliteiten wonen, werken en leven. Op sociaal -economisch gebied heeft het stadsdeel de afgelopen 15 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zo is de karakteristieke hoogbouw grotendeels verdwenen en vervangen door laagbouw en is Zuidoost mede door de Amstel III zone uitgegroeid tot de één na grootste werkgelegenheidslocatie van Amsterdam.  De komst van de Arenaboulevard met grote namen als de Heineken Music Hall, de Pepsi Stage, de Pathé bioscoop en natuurlijk de Amsterdam ArenA hebben het stadsdeel nieuw elan gegeven. En jaarlijks vindt in Amsterdam Zuidoost het grootste multiculturele festival van West-Europa plaats, het Kwakoe Festival. Prachtige ontwikkelingen allemaal, waar het stadsdeel en haar bewoners terecht trots op mogen zijn.

Amsterdam Zuidoost heeft ook een ander gezicht. Op gebied van onderwijs, werkgelegenheid en participatie scoort het stadsdeel in verhouding met andere stadsdelen matig; veiligheid en leefbaarheid blijven constante aandachtspunten en zuidoost wordt vaak in verband gebracht met criminaliteit en armoede. Op dit moment heeft ongeveer 25% van de bewoners in Amsterdam Zuidoost een laag inkomen. Het gaat in veel gevallen om alleenstaande moeders en kinderen die in armoede leven. Schulden zijn bij deze huishoudens een belangrijke oorzaak van armoede. Ongeveer de helft (53,6%) van alle minimahuishoudens bestaat uit niet-Westerse allochtonen.

Zuidoost-Vooruit is een platform bestaande uit bewoners, professionals, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties dat zich inzet voor de sociale-, economische- en culturele ontwikkeling van bewoners die zich in een sociaal kwetsbare positie bevinden. In samenwerking met beleidsmakers en andere relevante deskundigen, wil Zuidoost-Vooruit de sociaal-economische zelfredzaamheid van bewoners duurzaam verbeteren.

Advertenties