Agenda

VOORTGANGSBIJEENKOMST                                                                          ‘BEWONERS ZUIDOOST MET ELKAAR VOORUIT’

Datum:          Woensdag 11 juli a.s.                                                                                   Locatie:         Hofgeest 193 B, Amsterdam Zuidoost (www.recogin.org)  Tijd:                19.30 – 21.30 (informeel samenzijn 21.30 – 22.00)     

Ben je een actieve bewoner, (ervarings)deskundige, professional, vrijwilliger en/of ondernemer (m/v) die woont of werkt in Amsterdam Zuidoost? En wil jij jouw kennis/kunde/netwerk delen en/of inzetten om de sociaal-maatschappelijke positie van kwetsbare groepen in Zuidoost duurzaam te verbeteren. Meld je dan hier aan om deel te nemen aan de voortgangsbijeenkomst ‘Bewoners Zuidoost Met Elkaar Vooruit’.

Op 10 december jl. namen ruim 150 actieve bewoners, (ervarings)deskundigen, professionals, ondernemers en vrijwilligers van zelforganisaties onder leiding van dagvoorzitter Amma Asante ( AABA Consultancy) deel aan de werkconferentie ‘Bewoners Amsterdam Zuidoost Met Elkaar Vooruit’ in Regardz Planetarium Gaasperplas. Doel van de werkconferentie was om nieuwe wegen, nieuwe strategieën, nieuwe oplossingsrichtingen, nieuwe samenwerkingsverbanden te creëren om met name tegen de achtergrond van de economische crisis de sociaal-maatschappelijke positie van kwetsbare groepen in Zuidoost duurzaam te verbeteren.

De projectgroep en partnerorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de werkconferentie hebben de krachten gebundeld in Platform Zuidoost-Vooruit. Het  Platform in oprichting is toegankelijk voor een ieder die woont/ werkt in Zuidoost en kennis/kunde/netwerk wil delen en/of inzetten om de positie van sociaalmaatschappelijk kwetsbare groepen in Zuidoost duurzaam te verbeteren. Nu is de tijd aangebroken om de concrete resultaten van de werkconferentie en de mogelijke invulling van het Platform in oprichting verder te bespreken.

ZATERDAG IO DECEMBER ‘II 

“WERKCONFERENTIE BEWONERS ZUIDOOST MET ELKAAR VOORUIT”

Stichting Ghanese Gemeenschap Nederland (SGGN)/ Recogin in samenwerking met onder andere Stichting Sabana (Beraad van Caribische Nederlanders in Amsterdam) en Hindoestaans Cultureel Centrum Vikaash organiseert met medewerking van onder meer Wijksteunpunt Wonen Zuidoost, Huurdersvereniging Zuidoost en Stichting Kompas, migrantennetwerk voor stedelijke volkshuisvesting op zaterdag 10 december a.s. de werkconferentie Bewoners Amsterdam Zuidoost Met Elkaar Vooruit.

Doel van de conferentie is om tegen de achtergrond van de economische crisis en ingrijpende bezuinigingen van de overheid nieuwe wegen, nieuwe verbindingen, nieuwe samenwerkingsverbanden en partnerorganisaties, nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden te bespreken om duurzame economische zelfredzaamheid van bewoners van Amsterdam Zuidoost te vergroten.

Ondersteunende organisaties / personen

SGGN/Recogin, Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Stichting Sabana, HCC Vikaash, Boateng’s Instituut voor Onderwijsbegeleiding, James Schrils (Bureau De Passaat)  Sheela Vyas (Lotus & Tulip), Roy Wijks, John Schuster, Parents United, Vereniging Untold, Vereniging Nigeriaanse Gemeenschap in Nederland, Young African Professionals, Gemeente Amsterdam en vele anderen.

Datum, plaats, tijd & info

Datum:   Zaterdag 10 december 2011                                                                                 Plaats:    Regardz Planetarium Amsterdam, Kromwijkdreef 11, Amsterdam Zuidoost  Tijd:        10.00 uur – 17.00 uur (inloop 09.15 – 10.00 en borrel 17.00 – 18.00)                Info: Charles Vanderpuye, SGGN/Recogin, info@recogin.org, 020 6956769 en/of Stephen Deul, Resultaat op Maat, info@resultaatopmaat.org, 06 42164008

Voor het concept programma en/of aanmelding klik hier.

———————————————————————————————————–

De werkconferentie wordt mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, Wijksteunpunt Wonen Zuidoost, Huurdersvereniging Zuidoost en anderen

                                                                                                                                                                                         

Advertenties