VOORTGANGSBIJEENKOMST BEWONERS ZUIDOOST MET ELKAAR VOORUIT

Datum:          Woensdag 11 juli a.s.                                                                                   Locatie:         Hofgeest 193 B, Amsterdam Zuidoost (www.recogin.org)  Tijd:                19.30 – 21.30 (informeel samenzijn 21.30 – 22.00)     

Ben je een actieve bewoner, (ervarings)deskundige, professional, vrijwilliger en/of ondernemer (m/v) die woont of werkt in Amsterdam Zuidoost? En wil jij jouw kennis/kunde/netwerk delen en/of inzetten om de sociaal-maatschappelijke positie van kwetsbare groepen in Zuidoost duurzaam te verbeteren. Meld je dan hier aan om deel te nemen aan de voortgangsbijeenkomst ‘Bewoners Zuidoost Met Elkaar Vooruit’.

Op 10 december jl. namen ruim 150 actieve bewoners, (ervarings)deskundigen, professionals, ondernemers en vrijwilligers van zelforganisaties onder leiding van dagvoorzitter Amma Asante ( AABA Consultancy) deel aan de werkconferentie ‘Bewoners Amsterdam Zuidoost Met Elkaar Vooruit’ in Regardz Planetarium Gaasperplas. Doel van de werkconferentie was om nieuwe wegen, nieuwe strategieën, nieuwe oplossingsrichtingen, nieuwe samenwerkingsverbanden te creëren om met name tegen de achtergrond van de economische crisis de sociaal-maatschappelijke positie van kwetsbare groepen in Zuidoost duurzaam te verbeteren.

De projectgroep en partnerorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de werkconferentie hebben de krachten gebundeld in Platform Zuidoost-Vooruit. Het  Platform in oprichting is toegankelijk voor een ieder die woont/ werkt in Zuidoost en kennis/kunde/netwerk wil delen en/of inzetten om de positie van sociaalmaatschappelijk kwetsbare groepen in Zuidoost duurzaam te verbeteren. Nu is de tijd aangebroken om de concrete resultaten van de werkconferentie en de mogelijke invulling van het Platform in oprichting verder te bespreken.

Advertenties